Välkommen till

www.absurdistan.se

Hemsida & Blogg

Fokuserar på systemfelen som krymper och deformerar livsrummet och människan. Utmanar den politiskt korrekta eliten och konsensuskulturen. Ifrågasätter experternas snäva mallar och förklaringsmodeller. Mot KBT-samhällets förenklade människosyn och alltför ensidig fokusering på livsstil. Mot arbetslinjen. För medborgarlön. Mot egocentrism, karriärism, materialism, konsumism och fixering vid ytan. För helhetssyn på individen och samhället. Mot globalismen som drar isär samhället. Mot mångkultur inom ett land. För folkgemenskap. Mot det kontantlösa samhället. Mot fortsatt urbanisering.

" När man på grund av viss funktionsnedsättning, eller långvarig arbetslöshet, inte klarar av att försörja sig utan måste leva på understöd, träs selen och strypkopplet på och man leds in i det förödmjukande åtgärds- och pysselsättningshelvetet! Man skall fostras och korrigeras, eftersom bristerna anses sitta inuti individen, aldrig i de system som deformerar, klämmer och låser in människor i socioekonomiska "järnburar". Lever man på understöd av något slag får man inte bestämma över inriktningen på sitt liv. Bara den som är självförsörjande genom arbete, eller ekonomiskt oberoende i förhållande till samhället, kan göra ett självständigt och långsiktigt hållbart livsval. De andra får finna sig i att bli ledda och styrda av representanter för alla dessa system, vilka tror sig veta vad som är den enskilde individens bästa. Resultatet av detta omyndigförklarande, allt detta styrande och ställande med människors liv, ser vi i form av bortspillt humankapital. " Ett utdrag ur min självbiografi

Hemsidan

Här finner du min självbiografi i sex kapitel, skriven ur ett systemkritiskt grodperspektiv, samt kommer det att publiceras en hel del fristående artiklar såsmåningom, som mestadels kommer att vara skrivna i samma anda.

Ta mig till hemsidan

Bloggen

Här kommer du att finna radikalt systemkritiska inlägg som ifrågasätter och provocerar, som kommer att rubba dina cirklar. Opinionsundersökningar med tillhörande forum kommer att publiceras ibland. En gästbok finns.

Ta mig till bloggen